Aquest Avís Legal regula les condicions generals d'accés i utilització del lloc web accessible a l'adreça www.ocabcn.com (d'ara endavant, el lloc web), que OCA BARCELONA, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu , jurisprudencial oa la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Denominació social: OCA BARCELONA, SL

Domicili Social: Ronda General Mitre 53-55, 6è 2a, 08017 Barcelona

CIF: B-72913378

Correu electrònic: oca@ocabcn.com

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per OCA BARCELONA, SL, a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l'accés i la utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la web.

3.2.- Registre dusuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització de la web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. OCA BARCELONA, SL no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l'idioma de la web per l'usuari, ni de les conseqüències.

OCA BARCELONA, SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar a els usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització d'OCA BARCELONA, SL, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra OCA BARCELONA, SL

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l'accés a la web com l'ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. OCA BARCELONA, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. OCA BARCELONA, SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

Un mal funcionament del navegador.

i/o de l'ús de versions no actualitzades.

OCA BARCELONA, SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin a la web per a l'obertura d'altres. OCA BARCELONA, SL no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals l'usuari pugui accedir per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

OCA BARCELONA, SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web utilitza cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de THE LUPI TRENDS COMPANY SL, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que allotja. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a OCA BARCELONA, SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà portar a aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit d'OCA BARCELONA, SL

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquest Avís Legal s'interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. OCA BARCELONA, SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús del web. En cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, OCA BARCELONA, SL i l'usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.